Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus heeft mensen genezen, bedroefden getroost en doden opgewekt ten leven. Geef dat wij altijd ter harte nemen wat zijn eigen lijden ons te zeggen heeft en dat wij anderen in hun pijn en verdriet nabij zijn met ons gebed en met onze daden. Wij vragen U: verhoor vandaag ons gebed voor onze zusters en broeders in India die in armoede leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus de Porres, broeder, door Christus onze Heer.