Genadige God, die ons steeds weer nieuwe kansen biedt wanneer wij berouw tonen en vergeving zoeken. U bent steeds trouw aan Uw beloften en U verhoort het bidden van een oprecht hart. Wij bidden U daarom voor onze zusters en broeders in de grote steden van Pakistan. Speciaal voor hen die in armoede en vervuiling wonen. Bescherm hen tegen ziekte, criminaliteit en werkeloosheid en schenk hun moed en hoop op betere tijden. Door Christus onze Heer.