Goede God, Met machtige hand leidt Gij Uw volk naar de vrijheid van de verlossing. Wij danken U voor de standvastigheid van onze broeders en zusters in Iran. Blijf hen zegenen, verlicht hun hart met liefde voor U en voor hun naasten en geef dat hun trouw aan Uw Zoon een krachtig getuigenis is voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gregorius de Grote, paus en kerkleraar, door Christus onze Heer.