Eeuwige God, het bloed van de martelaren is het zaad van de Kerk. Wij willen U danken voor alle mensen in Mongolië die met hun leven getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Uw Zoon. Wij bidden U vandaag ook uit dank voor alle mensen van goede wil die onze vervolgde broeders en zusters in Mongolië bijstaan. Wij vragen Uw zegen over hun families, hun vrienden en hun werk. Door Christus onze Heer.