Eeuwige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor zijn woorden van wijsheid en voor zijn leiding ten leven. Wij bidden U daarom dat velen in Turkije kennis nemen van het Evangelie en dat de ontmoeting met het Woord van de Heer hun leven ten goede keert. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Filippus en de heilige Jakobus, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.