Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus genas de zieken met zijn aanraking. Wij bidden U op weg naar Pasen: genees de zieken en wees hen nabij. Wij vragen Uw nabijheid speciaal voor kinderen die langdurig in ziekenhuizen verblijven. Wij willen U danken voor de trouwe inzet van medische onderzoekers: geef dat zij bij hun onderzoek steeds de waardigheid van het mensenleven voor ogen houden. Door Christus onze Heer.