Liefdevolle God, U hebt Uw volk bevrijd uit de slavernij van Egypte en met machtige hand geleid door de Rietzee heen tot in het Land van vrijheid en overvloed. Wij vragen U: bevrijd alle zielen uit de macht van de dood. Gedenk allen die vermoord zijn omdat zij Uw Zoon beleden als de Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heilige martelaren, door Christus onze Heer.