God van levenden, Gij hebt Uw Zoon de macht gegeven om aan Uw rechterhand te heersen tot in eeuwigheid. Geef dat de rechters van onze wereld, Uw eigen gerechtigheid nastreven. Geef dat zij met liefde en toewijding hun belangrijke ambt uitoefenen en Uw almacht altijd voor ogen houden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren, door Christus onze Heer.