God van vergeving, U hoort onze gebeden en schenkt ons Uw Zoon. Wij vragen U in deze periode van bezinning en boete dat onze dagelijkse gebeden voor Uw Kerk in nood daadwerkelijk kracht schenken aan hen die wanhoop, verdriet, angst en armoede kennen. Wij bidden U voor onze gebroken wereld en vragen Uw barmhartigheid en nabijheid voor allen die op U vertrouwen. Door Christus onze Heer.