God van Mozes en Aaron, U hebt zich ten volle geopenbaard als een God van bevrijding in Uw Zoon Jezus Christus. Volgens de wet van Mozes, hebben zijn ouders hem aan U opgedragen. Wij bidden U vandaag voor alle ouders die met kinderen op de vlucht zijn. Geef hun kracht en moed, onderdak en geborgenheid. Geef de kinderen die hun ouders hebben verloren liefdevolle verzorgers. Wij danken U voor allen die vluchtelingen helpen en onderdak bieden. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Jozef, door Christus onze Heer.