Barmhartige God, Uw Kerk staat stevig gefundeerd op het geloof van de apostelen. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij dat Christenen, de aanhangers van andere religies en alle mensen van goede wil zich met toewijding inzetten voor de vrede en gerechtigheid in onze wereld. Dat hun ijver en daden altijd bijdragen aan de opbouw van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige kerkleraren Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, door Christus onze Heer.