Almachtige, eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft moeten vluchten voor het geweld van Koning Herodes. Wij vragen Uw bescherming voor alle kinderen uit Syrië die op de vlucht zijn, alleen, met hun ouders of met begeleiders. Geef dat zij de levensbehoeften en liefde ontvangen die zij nodig hebben. Breng vrede en gerechtigheid in Syrië. Door Christus onze Heer.