Goede God, door alle eeuwen heen hebben vele Christenen met hun eigen bloed getuigenis gegeven van het Evangelie. Wij willen U op dit hoogfeest van Allerheiligen bidden voor de mensen die in onze dagen vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. Wij vragen U om hen te beschermen tegen geweld en onrecht. Geef dat hun vervolgers de liefde van Christus leren kennen, berouw tonen en boete doen. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heiligen, door Christus onze Heer.