Barmhartige God, Gij hebt Uw Kerk het getuigenis van de martelaren geschonken als een licht op onze levensweg. Wij willen U danken voor deze moedige mannen en vrouwen die tot in de dood hun geloof in Uw Zoon hebben verkondigd. Wij bidden U voor de Christenen in Noord-Korea die vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. Wij vragen U: geef hun geduld, moed en wijsheid en bevrijd hen uit hun moeilijke situatie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van het Kind Jezus, door Christus onze Heer.