Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Messias roept alle mensen tot de kennis van Uw Naam. Wij willen U vandaag op verzoek van Paus Franciscus bidden dat de gezinnen door een leven in gebed en liefde steeds meer worden tot leerscholen van waarachtige menselijke ontwikkeling. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Alfonsus Maria de’Liguori, door Christus onze Heer.

_x000D_