God van mateloze goedheid, Gij hebt Uw Zoon de macht gegeven om aan Uw rechterhand te heersen tot in eeuwigheid. Hij zal oordelen de levenden en de doden. Geef dat de rechters van onze wereld, Uw eigen gerechtigheid nastreven. Geef dat zij met liefde en toewijding hun belangrijke ambt uitoefenen en Uw almacht altijd voor ogen houden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Justinus, martelaar, door Christus onze Heer.