God van liefde, U hebt alles geschapen en U zag dat alles goed was. Vandaag willen wij op verzoek van Paus Franciscus bidden dat de Kerk de noodzaak mag onderkennen aan vorming in geestelijke onderscheiding, zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk vlak. Wij bidden U dat mensen die voor grote levensdilemma’s staan altijd Uw goede Geest mogen ontwaren en de kracht ontvangen om voor het goede te kiezen. Door Christus onze Heer.