dinsdag 9 november 2021

Heer onze God, U biedt de mens de vrijheid om te kiezen voor het eeuwige leven of voor de eeuwige dood. Wij bidden U dat mensen in India de vrijheid genieten om te kiezen voor de Weg van Jezus Christus en dat zij zijn Boodschap van heil mogen vieren en verkondigen zonder angst om represailles. Wij bidden U vandaag voor hen die lijden onder maatschappelijke uitsluiting omwille van hun geloof. Geef hen hoop op betere tijden en wees hen nabij wanneer zij ontmoedigd raken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Johannes, door Christus onze Heer.