dinsdag 9 maart 2021

Genadige God, wie U met een oprecht en rein hart zoekt, heeft U al gevonden. Wij vragen U: bescherm met Uw vleugels de mannen en vrouwen in Noord-Korea die, zoekend naar de waarheid en naar de zin van hun leven, Uw Zoon Jezus Christus hebben ontmoet. Geef dat hun nieuwe geloof uitgroeit tot de volle maat van Christus. Behoed hen tegen verraad en laat hun geloof een krachtig teken van hoop voor de wereld zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Ch’oe Hyong, echtgenoot, catechist en martelaar, door Christus onze Heer.