Goede God, Gij hebt man en vrouw geschapen voor elkaar. Wij willen U vandaag in het bijzonder bidden voor de gehuwden. Schenk echtelieden wederzijds geduld, trouw aan hun roeping en een groeiende liefde voor U, voor hun naasten en voor elkaar. Geef dat hun liefde vrucht draagt voor de samenleving en Uw Koninkrijk mee opbouwt. Door Christus onze Heer.