dinsdag 9 januari 2024

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons opgeroepen om waakzaam te zijn en te blijven bidden. Verhoor ons gebed voor hen die leven en werken in de sloppenwijken rond Niamey, Niger. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor de Kleine Zusters van Charles de Foucauld die in deze wijken zorg en liefde bieden aan de armen, de wezen, en de ouderen. Geef hun moed om trouw te zijn aan hun roeping, en vreugde bij hun arbeid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Józef Pawlowski, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.