dinsdag 9 februari 2021

God van Abraham, U wilt dat alle mensen in vrede en vrijheid met elkaar leven. Wij bidden U voor hen die aan de rand van de Mauritaanse samenleving wonen: slachtoffers van onrecht en slavernij, en levend in armoede en onwetendheid. Geef dat deze mannen en vrouwen kansen krijgen om zich te ontplooien en uit te groeien tot de volle maat van Jezus Christus om zo mee te kunnen bouwen aan een rechtvaardige Mauritaanse maatschappij. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Luis Magaña Servín, echtgenoot en martelaar, door Christus onze Heer.