dinsdag 9 augustus 2022

Barmhartige God, Jezus Christus heeft zich steeds ingezet voor de bevrijding van mensen uit onwetendheid, ziekte en uitsluiting. Wij vragen Uw zegen voor alle mensen van goede wil die leven in de grote sloppenwijken rond Mumbai, India. Voor de mannen en vrouwen daar die de onderlinge vrede blijven zoeken; voor religieuzen en sociale werkers die daar gerechtigheid verkondigen; voor onderwijzers en artsen die daar bouwen aan een betere samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, Karmelietes, martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.