dinsdag 8 november 2022 

Goede God van gerechtigheid en vrede, Uw Zoon Jezus Christus opent onze ogen voor wie wij ten diepste zijn: beelddrager van U. Wij danken U voor mannen en vrouwen in het Midden-Oosten die leven volgens religieuze geloften, en die de Bijbelse visie op de mens en zijn waardigheid voorleven en uitdragen. Zegen hun inzet voor de verzoening tussen de volkeren. Wees hun steeds nabij, en zegen hun leven met vrede en hun arbeid met vruchten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Elisabeth van de heilige Drie-eenheid, maagd, door Christus onze Heer.