dinsdag 8 maart 2022

God van liefde en vrede, wie U met een oprecht hart zoekt, heeft U al gevonden. Wij vragen Uw zegen voor jonge mensen in Indonesië die, zoekend naar de waarheid, op het spoor van Uw Zoon en zijn Kerk zijn gekomen. Geef dat hun beginnend geloof de kans krijgt om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Bescherm deze zoekers tegen geweld, afpersing en laster en schenk hun kracht in moeilijke tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Deo, broeder onder geloften, door Christus onze Heer.