dinsdag 8 juni 2021

Genadige God, Jezus van Nazareth stilde de honger van de menigte door het brood te zegenen en uit te delen. Zijn hart was vol van Uw liefde. Wij bidden U vandaag voor ouderen in Turkije die zich alleen en eenzaam voelen. Dat zij de grote liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Wees hun nabij en geef dat zij de vriendschap, bemoediging en zorg van hun naasten mogen ondervinden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige István Sándor, broeder en martelaar, door Christus onze Heer.