dinsdag 8 februari 2022

Heer onze God, wij belijden U dat wij zondaars zijn en vertrouwen erop dat U, desondanks, onze gebeden verhoort. Wij bidden U daarom vandaag voor de kleine gemeenschap van katholieken in Iran. Sterk hen die oud en ziek zijn, schenk hoop aan hen die geen werk hebben en wees hen nabij die verdriet hebben. Wij danken U voor het geloof en de getuigenis van de Iraanse Christenen en bidden U dat hun voorbeeld hun landgenoten prikkelt om meer te willen leren over Uw Zoon en zijn Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de Martelaren van Perzië, door Christus onze Heer.