dinsdag 8 december 2020

Barmhartige Heer, de moeder van Jezus Christus is op wondere wijze gevrijwaard van alle zonde bij haar ontvangenis. Met grote vreugde wordt dit geloofsgeheim overal door uw Kerk verkondigd. Wij bidden U op dit hoogfeest voor alle moeders die lijden onder armoede, ziekte, uitbuiting en onwetendheid. Schenk hun en hun kinderen uw zegen. Geef dat zij uw barmhartigheid en liefde altijd mogen ervaren op hun levensweg. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.