dinsdag 7 september 2021

Goede God, in Jezus Messias uw welbeminde Zoon hebt Gij uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij vragen U vandaag om zijn zegen voor jongemannen van goede wil die wonen in de grote steden van Egypte. Voor hen die oprecht vrede zoeken en gerechtigheid verkondigen. Wij vragen uw speciale zegen voor hen die – vaak in het geheim – op Jezus Christus hun hoop hebben gevestigd. Dit bidden wij U op voorspraak van de zalige Ralph Corby, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.