dinsdag 7 november 2023

Heer onze God, de Goede Boodschap van Jezus Messias schiet wortel en gedijt in de harten van vele nieuwe christenen in India. Wij danken U voor hen die het geloof van de Kerk hebben verkondigd aan zovele volkeren, in het verleden maar ook vandaag de dag. Deze geloofsverkondigers hebben ziekte, eenzaamheid, ongemak, en intimidatie geleden uit liefde voor Christus. Wij bidden U speciaal voor de hedendaagse verkondigers van het Evangelie in ons eigen land en vragen dat zij vele jongeren bereiken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Willibrord, bisschop, door Christus onze Heer.