dinsdag 7 mei 2024

Ene God van Abraham, Isaak en Jakob, U schenkt ons door Jezus Christus het eeuwige leven. Geef dat wij door gebed en studie, als ook door werken van naastenliefde, verder mogen groeien tot de volle maat van Uw Zoon. Wij bidden in deze Paastijd dat mannen en vrouwen in Mongolië ook de sociale vrijheid krijgen om volgelingen van Jezus te worden en het Evangelie te verkondigen aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Quadratus van Nicomedië, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.