Barmhartige God, de wijsheid van Jezus Christus bevrijdt ons uit de duisternis van de onwetendheid. In deze Vastentijd danken wij U voor mensen die het Evangelie verkondigen op scholen en universiteiten. Geef dat de wijsheid van de Blijde Boodschap haar licht werpt op de ‘wijsheid’ van de wereld, en dat studenten, docenten, onderzoekers en professoren altijd de ene waarheid zoeken en mogen uitspreken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perpetua en de heilige Felicitas, martelaressen tijdens de romeinse vervolgingen in Carthago, door Christus onze Heer.