dinsdag 7 juni 2022

Getrouwe God, Uw ene Kerk verkondigt altijd en overal de Blijde Boodschap van Christus, ook op plekken die geteisterd worden door geweld tegen Christenen. Wij bidden U om een vruchtbare verkondiging van Jezus Christus in het Midden Oosten en danken U voor de mannen en vrouwen die zich daar inzetten voor de evangelisatie. Geef dat deze geloofsverkondigers vreugde ervaren bij hun werk; behoed hen voor intimidatie en geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Wallabonsus van Córdoba, diaken en martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.