Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus is naar het vlees geboren uit de heilige maagd Maria.  Wij willen U vandaag danken voor alle moeders in Pakistan die hun kinderen met liefde en zorg omringen. Wij bidden U dat hun kinderen mogen opgroeien in een vredige en rechtvaardige samenleving waar iedereen in vrijheid mag kiezen om de weg van Jezus Christus te volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch, door Christus onze Heer.