dinsdag 7 december 2021

Levende God, uit uw volk Israël is Jezus de Messias voortgekomen. Wij willen U danken voor de mannen en vrouwen die door U geroepen zijn om in gewijde stilte en eenzaamheid te getuigen van uw liefde. Wij bidden: geef uw Kerk steeds weer nieuwe kluizenaars en kluizenaressen die in de verborgenheid willen bidden om de komst van de Heer. Wees hen nabij in de woestijn van het geloof en geef hen standvastigheid bij hun gebed. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charles Garnier, priester, martelaar tijdens de missie aan Noord-Amerika, door Christus onze Heer.