God onze Vader, Gij geeft ons het eeuwige leven wanneer wij trouw zijn aan Uw Zoon Jezus Christus. In deze Goede Week vragen wij U om ons een groot hart te geven. Dat wij omzien naar hen die in armoede leven, en met een gulle hand en een groot hart schenken aan de verschillende katholieke acties die in deze Veertigdagentijd gehouden worden. Door Christus onze Heer.