dinsdag 6 oktober 2020

God, uit het lege graf verrees de nieuwe Mens, Jezus Christus, Uw Zoon. U roept een enkeling om op bijzondere wijze deze vruchtbare leegte tegemoet te treden. Wij bidden U vandaag uit dank voor mannen en vrouwen, leken, religieuzen en geestelijken, die gehoor geven aan deze roeping en in de stilte van de eenzaamheid bidden voor de noden van de wereld. Dat zij trouw blijven aan hun roeping en vreugde ervaren bij hun waken op de komst van de Heer. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bruno, priester en kluizenaar, door Christus onze Heer.