dinsdag 6 juli 2021

God van liefde en gerechtigheid, ongemerkt voor hen die geen oog hebben voor de waarheid, groeit Uw Koninkrijk gestaag tegen de verdrukking in. Wij vragen Uw zegen en bescherming voor allen die het Evangelie van Jezus Christus uitdragen in Karachi, Pakistan. Voor de kleine groepen religieuzen die zich in vervuilde wijken inzetten voor de allerarmsten: dat hun toewijding en geloof veelvoudig vrucht mogen dragen voor alle inwoners van deze miljoenenstad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Goretti, martelares, door Christus onze Heer.