dinsdag 6 december 2022 

God onze Heer, U ontfermt zich met liefde over de kleinen en de kwetsbaren. Wij bidden U daarom speciaal voor kinderen die opgroeien in Rusland en de Oekraïne. Geef dat zij Uw bijzondere bescherming genieten, dat zij de zorg en liefde ontvangen die zij nodig hebben, en dat zij hun landen mogen zien veranderen in samenlevingen die de vrede van Christus zoeken, omarmen en uitdragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas, bisschop, door Christus onze Heer.