dinsdag 5 september 2023

God onze goede Vader, U bent de troost van de hulpelozen, de vreugde van de eenvoudigen van hart, en de struikelblok van de trotsen. Wij vragen Uw zegen voor katholieke gezinnen op het platteland van Myanmar die in armoede leven. Dat Uw ene Kerk, de gemeenschap van de heiligen, daar haar taak met toewijding blijft uitvoeren en dat zij het lot van de armen, naar lichaam en geest, ten goede verandert. Dit vragen wij U op voorspraak van de Duizend heilige Martelaren van Armenië, door Christus onze Heer.