dinsdag 5 oktober 2021

God, Gij zijt onze redding en ons heil. U dorst naar onze liefde. Geef dat wij met steeds meer toewijding onze naasten liefhebben omwille van U. Wij bidden U daarom voor uw geloofsgemeenschap in Pakistan. Speciaal voor de bisschoppen, priesters, diakens en catechisten daar: dat zij met vreugde en zonder hindernis publiekelijk mogen getuigen van het Evangelie van Jezus de Christus en van Zijn liefde voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Marian Skrzypczak, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.