dinsdag 5 maart 2024

Levende God, Uw Zoon Jezus Messias verkondigde een Boodschap van heil voor alle mensen. Wij bidden U om Uw zegen voor zijn Kerk, die ernstig vervolgd wordt op vele plekken in de wereld. Om zuivere en trouwe herders, vrijgevige weldoeners en bekwame verkondigers. Wij bidden dat het Evangelie steeds meer gehoor vindt en dat nieuwe christenen als werkzame gist hun samenlevingen ten goede veranderen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Lazër Shantoja, priester en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.