dinsdag 5 juli 2022

Barmhartige God, U hebt Uw Kerk het bloedgetuigenis van de martelaren gegeven. Wij willen U vandaag danken voor de vele Egyptenaren die door de eeuwen heen hun geloof in Jezus Christus met woord en daad hebben verkondigd tot in de marteldood. En wij bidden U: zie om naar allen in Egypte die nu vervolgd worden vanwege hun geloof, en sta hen bij met krachtige hand. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Chen Qingjieh, lekengelovige, martelares tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.