dinsdag 5 januari 2021

Barmhartige God, Uw geliefde Zoon Jezus van Nazareth heeft gereisd door het grondgebied van het huidige Libanon. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor Uw Kerk in dit kleine land. Dat zij zich met Uw hulp staande houdt in vervolging en andere tegenslagen. Schenk onze broeders en zusters daar wijze leiders, liefdevolle weldoeners en bekwame verkondigers. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charbel Makhlouf, monnik en kluizenaar, door Christus onze Heer.