dinsdag 4 oktober 2022

Genadige God, U wilt dat mensen zich kunnen ontplooien en uitgroeien tot de volle maat van Christus. Wij bidden U daarom voor hen die in armoede leven op het platteland van Pakistan. Geef genoeg voedsel en medische hulp aan iedereen, speciaal aan de kinderen. En open de harten en handen van de rijke en machtige Pakistani opdat zij met financiële middelen, wetgeving en deskundigheid hun naasten te hulp komen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi, door Christus onze Heer.