dinsdag 4 mei 2021

Eeuwige God, U biedt ons in Jezus Christus, Uw Zoon, het volle leven aan. Geef dat wij, bezield door Uw Geest, door ons gebed en door onze werken van caritas verder mogen groeien tot de volle maat van Christus. Wij bidden vandaag om Uw zegen voor de miljoenen mensen in India die in schrijnende armoede en vervuiling leven. Versterk hen met hoop op een betere toekomst. Schenk hun wat zij nodig hebben naar lichaam en ziel. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Victor Emilio Moscoso, priester en martelaar, door Christus onze Heer.