dinsdag 4 juni 2024

Liefdevolle God, Uw heilige Geest beademt de gelovigen en schenkt hen de moed en kracht om weerstand te bieden tegen het kwade. Wij bidden U vandaag om Uw Geest voor mensen in Burkina Faso die eenzaam zijn. Dat zij de grote liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Wees hun nabij en geef dat zij de vriendschap, bemoediging en Christelijke zorg van hun naasten mogen ondervinden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Domingo del Barrio Batz, echtgenoot en koster, martelaar, vermoord in Guatemala tijdens overheidsacties tegen katholieken, door Christus onze Heer.