dinsdag 4 juli 2023

Genadige God, U ziet om naar hen die op en van de vuilnishopen van Mumbai, India leven. Wij vragen Uw liefdevolle bijstand voor hen: vooral voor de jonge mensen die vaak geen toekomst zien, die gebukt gaan onder vervuiling, lawaai, hitte, koude en andere zware lasten. Wees hun nabij met de liefde van Jezus Christus; bemoedig hen; verlos allen die U nog niet kennen uit de duisternis van het ongeloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jozef Kowalski, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.