God onze Vader: Jezus van Nazareth is de Hogepriester die Zichzelf aan U offert als Lam zonder gebrek. Wij willen bij deze gedachtenis van de Pastoor van Ars bidden voor alle priesters die werkzaam zijn in het pastoraat. Speciaal voor priesters die ziek zijn, die ontmoedigd zijn of die gevangen zitten. Schenk hun wijsheid, zuiverheid, moed en liefde bij de uitoefening van hun ambt, de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney, door Christus onze Heer.