Barmhartige God, ondanks de inzet van zovele missionarissen, leven er miljoenen die Jezus Christus en Kerk nog niet hebben leren kennen. Wij vragen Uw zegen voor het verkondigingswerk overal ter wereld – speciaal onder de machthebbers, rijken en ‘influencers’. Dat velen geraakt mogen worden door de hoop en de liefde die het Evangelie van Jezus Christus belooft, en zich laten heiligen door werken van naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ndue Serreqi, priester en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.